Bądź na bieżąco, dodaj swój e-mail do bazy informacyjnej Tarnogrodu!

Gospodarka

Potencjał gospodarczy gminy Tarnogród jest duży. Wzmacnia go korzystne położenie miasta na skrzyżowaniu ważnych szlaków drogowych: Stalowa Wola – Lubaczów – granica państwa z Ukrainą w Hrebennem oraz Warszawa – Lublin – Przemyśl – granica państwa z Ukraina w Medyce.

W odległości 26 km od Tarnogrodu - w Biłgoraju – kolej normalnotorowa i szerokotorowa (Linia Hutniczo-Siarkowa) zapewniają połączenie z siecią kolei europejskich i krajów byłego Związku Radzieckiego. Istotnym atutem są bogactwa naturalne. Występują tu złoża gazu ziemnego, gliny oraz piasku. Dzięki wykorzystaniu złóż gazu środowisko naturalne gminy, a tym samym wytwarzane tu produkty są czyste ekologicznie i wolne od skażeń.
W regionie Tarnogrodu znajdują się złoża gazu szacowane na ok. 1,5 mld m3. Mieszkańcy gminy oraz inwestorzy prowadzący działalność na jej terenie, korzystają z taniego źródła energii – cena 1 m3 gazu jest niższa o około 15% niż w systemie krajowym. Dodatkowo inwestorzy, którzy rozpoczną działalność gospodarczą na terenie gminy, maja możliwość negocjacji ceny gazu.

Władze gminy stwarzają atrakcyjne warunki inwestowania tym podmiotom, które nie ingerują w środowisko naturalne, a jednocześnie potrafią wykorzystać ogromny potencjał produkcyjny rolników gminy. Funkcjonują tu 1214 gospodarstw indywidualnych (o średniej powierzchni 5,76 ha, zajmujących się głównie uprawą zbóż i ziemniaków, tytoniu i owoców miękkich (truskawki, maliny, porzeczki).

Gmina Tarnogród nie oczekuje na rozwój przemysłu ciężkiego. Stwarzamy warunki dla rozwoju i wychodzimy naprzeciw inwestycjom, które nie ingerują w środowisko naturalne, a jednocześnie potrafią wykorzystać ogromny potencjał produkcyjny tutejszych rolników. Misją Gminy Tarnogród jest stworzenie ponad gminnego centrum gospodarczego dla południowej części powiatu biłgorajskiego oraz pozyskanie w tym celu inwestorów. Drugą częścią misji jest zapewnienie zaplecza dostawczego dla przetwórstwa zbożowego i owocowo-warzywnego.
Największymi zakładami pracy w gminie są: Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego "Kapka" s.c. (certyfikat ISSO 2000, HCCP) o znacznym potencjale przetwórczym (około 200 ton/dobę), oraz PPU „Tarbex Józef Bucior". PPZ „Kapka” jest doskonałym przykładem sukcesu w branży rolno-spożywczej na terenie gminy. Świadczy o tym ogromny potencjał rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na której przeszkoleni rolnicy potrafią wyhodować znakomitej jakości płody rolne.

Zmniejszenie udziału środków ochrony roślin, przy nastawieniu na ekologiczną hodowlę roślin i zwierząt daje znakomite rezultaty doceniane przez odbiorców krajowych i zagranicznych. Ogromne zainteresowanie rynków zbytu produktami PPZ „Kapka” są tego najlepszym dowodem.


projekt i wykonanie: VIP strony internetowe

© Copyright 2011. Urząd Miejski w Tarnogrodzie. Wszelkie prawa zastrzeżone