Bądź na bieżąco, dodaj swój e-mail do bazy informacyjnej Tarnogrodu!

Rolnictwo

Użytki rolne stanowią 7 519 ha, lasy 1 577 ha. Największy areał zasiewów stanowi pszenica 1 246 ha, pszenżyto 530, owies 459, jęczmień 440, żyto 333 ha.

A
B

Rysunek 1. Ogólna powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych (1) : A – Gmina Tarnogród, B – Powiat Biłgoraj.A
B

Rysunek 2. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w : A – Gmina Tarnogród, B – Powiat Biłgoraj (2).

W ostatnich latach systematycznie wzrasta powierzchnia upraw krzewów owocowych i plantacji jagodowych. W roku 2002 uprawy te stanowiły 317 ha, w tym : agrest 1 ha, porzeczka 256 ha, maliny 26 ha, pozostałe to 33 ha.

(1) Według siedziby gospodarstwa
(2) Według siedziby gospodarstwa

 

Rysunek 3 Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów w Gminie Tarnogród.

 

Rysunek 4 Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych w Gminie Tarnogród.

 

Dodatkowym bodźcem do rozwijania i nasadzania nowych plantacji owoców i warzyw, stała się być możliwość wykorzystania funduszy z UE. Warto tu dodać, iż zgodnie z oceną Unii Europejskiej jak i władz polskich, region lubelski może otrzymać w ramach Funduszy Strukturalnych największe dofinansowanie ze wszystkich regionów w całej zjednoczonej Europie. Nie tylko mogą skorzystać z nich władze samorządowe ale przede wszystkim rolnicy, którzy chcą rozbudować swoje gospodarstwo rolne. W powiecie biłgorajskim, wśród rolników ubiegających się o pomoc finansową na zakup maszyn rolniczych z programu SAPARD, Gmina Tarnogród zajęła drugie miejsce w ilości złożonych wniosków. Rokuje to dobrą przyszłość i pozycję w powiecie na rozwój sektora rolno - spożywczego.

Rysunek 5. Gospodarstwa rolne zajmujące się uprawą głównych ziemiopłodów w Gminie Tarnogród (3).


(3) Pastewne na gruntach ornych.

Rysunek 6. Powierzchnia upraw drzew owocowych w Gminie Tarnogród.

Rysunek 7. Powierzchnia upraw krzewów owocowych i plantacji jagodowych.

 


projekt i wykonanie: VIP strony internetowe

© Copyright 2011. Urząd Miejski w Tarnogrodzie. Wszelkie prawa zastrzeżone