Bądź na bieżąco, dodaj swój e-mail do bazy informacyjnej Tarnogrodu!

Tarnogród i okolice

W roku 1567, król Zygmunt August na prośbę Stanisława Tarnowskiego, wojewody sandomierskiego i starosty krzeszowskiego zezwolił na lokację miasta na prawie magdeburskim. Zostało ono założone na 60 łanach w miejscu nieuprawianym zwanym Trocheingrod. Lokacji dokonał podstarości krzeszowski Florian Słąka, żonaty z Anną Bokrzycką, który otrzymał od króla 6 łanów ziemi i łąkę, a wkrótce wybudował w mieście łaźnię oraz dwa domy. Tarnogród znajdował się na terenie starostwa krzeszowskiego, które w 1576 roku trafiło w ręce Marcina Ossolińskiego, a w 1580 roku król Stefan Batory zezwolił na wykup starostwa Janowi Zamoyskiemu.

 

 

Gmina Tamogród położona jest w województwie lubelskim w południowej części powiatu biłgorajskiego. Zamieszkuje ją ponad 7200 mieszkańców, z czego 49% to mieszkańcy Tarnogrodu. Od południa graniczy z województwem podkarpackim - gminą Adamówka. Ponadto w obrębie województwa lubelskiego graniczy z gminami: Obsza, Potok Górny i Księżpol. Gmina zajmuje powierzchnię 114 km2, z czego obszar miasta to 11 km2. W skład gminy wchodzą miejscowości: Różaniec Pierwszy, Różaniec Drugi, Wola Różaniecka, Luchów Górny oraz Luchów Dolny.

 


projekt i wykonanie: VIP strony internetowe

© Copyright 2011. Urząd Miejski w Tarnogrodzie. Wszelkie prawa zastrzeżone